ESF subsidiering 2017 richt zich op het welzijn van werkenden waardoor zij duurzaam inzetbaar zijn en tot hun pensioen betrokken en vitaal aan het werk blijven.
Ons Vitaliteitsconcept sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het ESF. Als CRKBO geregistreerde organisatie zijn wij een interessante partij voor stichtingen (BTW vrijstelling).

Wij kunnen ingezet worden voor projecten die gericht zijn op de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van werkenden. Wij begeleiden de dialoog met de werkenden waardoor zij als zelfsturend team de organisatie van het werk kunnen aanpassen. We doen een bedrijfsscan en/of –onderzoek om tot een plan van aanpak te komen. Een adviesbureau voor mens en organisatie, ervaren in het werken volgens ESF normering.

Onze verzuimpreventie scan past in een algemeen periodiek onderzoek en maakt psychosociale arbeidsbelasting zoals burn-outklachten in een vroeg stadium zichtbaar. Onze unieke aanpak garandeert dat een medewerker binnen 6 maanden weer volledig inzetbaar is.

Wij ondersteunen werkgevers bij het in beeld brengen van de ontwikkelbehoeften en leermogelijkheden van werknemers en de wijze waarop deze kunnen worden ingebed. Dit is van belang in het kader van employability en functie-taakroulatie. Een werkomgeving waarin werkenden steeds meer zelfsturend gaan functioneren sluit hier goed bij aan. Ons transitie dashboard geeft aan op welke softe en harde skills werkenden ondersteund kunnen worden tijdens dit proces. Werkenden worden betrokken middels dialoog en de implementatie sluit aan bij de vragen van het team. Dit leidt tot het inbedden van de nieuwe manier van werken.

Neem vóór 10 november contact met ons op voor onze ESF gesubsidieerde bijdrage aan uw organisatie.