SIMPEL MAAR NIET EENVOUDIG

De me4all® Talentscan bestaat ruim 20 jaar. Aanvankelijk werd het model vooral gebruikt om te bepalen in welke rol en functie iemand tot z’n recht komt. Naast de toepassing in assessments (W&S) gaat het tegenwoordig ook om talentontwikkeling, verzuim preventie en studie- of loopbaankeuzes. 

De me4all® Talentscan is ooit ontwikkeld op de vraag of je een burn-out zou kunnen voorspellen. De uitslag van het onderzoek gaf aan, dat wanneer mensen langdurig niet in staat zijn om de talenten te beleven waarmee ze ‘in de wieg zijn gelegd’ en dus niet in staat zijn om te doen wat bij hun past, dat zij daar uiteindelijk op leeglopen en uitgeput van raken.

Met andere woorden we beschikken allemaal over een innerlijke batterij. Deze laadt zichzelf op als je doet wat bij je past. Als je jouw natuurlijke kwaliteiten kunt gebruiken. Je innerlijke batterij loopt leeg wanneer je het gevoel hebt dat je je voortdurend moet aanpassen aan je omgeving en onvoldoende ruimte creëert om tot jezelf te komen.

Achtergrond

Het me4all® model is gebaseerd op de onbewuste drijfveren zoals Carl Jung dat verwoordde. Jung ontleende zijn inzichten uit de I Ching de oudste bron van kennis als het gaat om een gezond lichaam en een gezonde geest. 

Het me4all® model is dynamisch. Het laat zien wat je al kan en ook wat de volgende stap is in de persoonlijke ontwikkeling. Daarom is het ook effectief in studiekeuzes, loopbaanontwikkeling, inclusie vraagstukken en in welke rol en organisatie iemand zich thuis voelt. 

Het model onderscheidt zich van andere Jung-based instrumenten doordat het je ook laat zien wat je valkuilen zijn en hoe je deze vroegtijdig kunt herkennen. Daardoor kun je je gedrag aanpassen zodat je jezelf in balans kunt houden. De me4all® Talentscan vertelt je wat je natuurlijke kwaliteiten zijn. Het draagt bij aan zelfinzicht, de basis van emotionele intelligentie. 

 

Meetbaar

Onbewust, archetypen en cognitie

Betrouwbaarheid

In de afgelopen 20 jaar is de talentscan ingezet door headhunters, consultants en coaches. Honderdduizenden zijn je voor gegaan. Uiteraard ben jij de enige die kan bepalen of de informatie uit jouw talentscan accuraat is. Wij kunnen je wel vertellen dat 90% van de mensen zich helemaal herkent in de uitslag maar misschien wil je dat eerst zelf ervaren. 

De talentscan kun je online doen en duurt ongeveer 15 minuten. Je krijgt een 16 pagina’s tellend rapport waarin je op een andere manier naar jezelf kunt kijken. Zowel voor jezelf als voor de mensen die je het meest na staan is de inhoud heel herkenbaar. Het zorgt ervoor dat je grip krijgt om wat je misschien wel voelt maar nog niet eerder kon benoemen. In een persoonlijk terugkoppelgesprek krijg je inzicht in je talenten, gedrag, allergieën, ontwikkelmogelijkheden en vitaliteit. Heb je een leidinggevende rol? Dan vertellen we je ook iets over hoe je als leidinggevende overkomt op anderen. 

Wetenschappelijk

Omdat de talentscan gaat over onbewuste drijfveren is de cognitieve double blind methode niet toepasbaar. Daarom is gezocht naar een andere methodiek, aanvullend op de empirische ervaring vanuit duizenden terugkoppelgesprekken. In deze methodiek werden de archetypische beelden op twee manieren getest. Enerzijds uit de gedragsbeschrijvingen en anderzijds uit wat een beeld oproept. De methode bestond eruit dat er een beeld geschetst moest worden aan de hand van specifieke gedragingen. Aan een andere groep werden beelden gegeven en gevraagd met welke gedragingen deze geassocieerd werden. Er werd onderscheid gemaakt tussen gedrag vanuit natuurlijke kracht en vanuit fragiele kracht (schaduw). 

Invoegen beeld

In 2012 hebben Pendleton en Furnham (Said Business School) een model ontwikkeld voor managementteams. Zij maakten gebruik van het volgende schema. Dit komt volledig overeen met de manier waarop het me4all® model kijkt naar mensen en teams.

 

Webshop

 

 

 

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!