WETENSCHAPPELIJK GETOETST

Jung stelt dat de mensheid beschikt over een collectief onbewuste waardoor alle mensen over de hele wereld bepaalde symboliek herkennen en dit op eenzelfde manier interpreteren. Denk maar aan het @ symbool. Jung ontdekte dit door zijn reizen naar Azië, Zuid-Amerika en zijn bezoeken aan native culturen. Mensen over de hele wereld vertellen elkaar verhalen zoals in sprookjes, mythologie en legenden. Allemaal bevatten ze voor ons herkenbare karakters zoals de zorgzame, het goed, het kwaad, de kennis of de alchemist. Jung noemde dit archetypes. 

Archetypes beschrijven specifieke kwaliteiten en talenten. In de me4all® Talentscan wordt deze kennis benut in de 12 beelden®. Ongeacht of je een beeld gekozen hebt of niet, beide zeggen iets over jouw krachten, valkuilen en ontwikkelpotentieel. 

De validiteit van de beelden is onderzocht in een inductief - iteratief research project (2000-2005 door Drs S. Doeze Jager en Drs N. Dellensen). Dit is een kwalitatieve methode voor data analyse. Een onderzoeksstrategie waarin de redenatie plaatsvindt van specifiek naar globaal. 

Zij concludeerden, dat gebaseerd op de hoge correlatie scores (81% gemiddeld), de principes waarop het model gebaseerd is correct zijn. 

Expert

De validiteit van de meting komt het sterkst naar voren tijdens het terugkoppelgesprek. Immers jij kent jezelf het beste. Als jij jezelf herkent in de resultaten van de test, dan zegt dat alles over de toegevoegde waarde van de me4all® Talentscan. 

Inmiddels hebben wij ruim 1500 gesprekken gedaan. Unaniem is de feedback: “wow, en dat je met zo’n simpel testje, zo’n accuraat beeld kunt genereren”. 

Het terugkoppelgesprek speelt daarin een belangrijke rol. Immers ieder mens is anders. De verschillende talenten versterken of temperen de competenties. De me4all® Talentscan heeft dan ook tot doel om jou inzicht te geven in wat je voelt en ervaart. Het instrument helpt je om je eigen emotionele en sociale intelligentie te versterken.

Webshop

 

 

 

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!