Geschiedenis van persoonlijkheden

De me4all® Talentscan is aan het eind van de vorige eeuw ontwikkeld op de vraag of een burn-out voorspelbaar zou kunnen zijn. De uitslag van het onderzoek gaf aan, dat wanneer je langdurig niet in staat bent om de talenten waarmee je ‘in de wieg bent gelegd’ te beleven, je daar uiteindelijk op leegloopt en uitgeput van raakt. 

Met andere woorden we beschikken allemaal over een innerlijke batterij. Als je jouw natuurlijke kwaliteiten kunt gebruiken, laadt deze zichzelf op. Als je doet wat bij je past kost je dat geen inspanning. Je wordt er blij van en het levert energie en voldoening op. Je innerlijke batterij loopt leeg wanneer je het gevoel hebt dat je je voortdurend moet aanpassen aan je omgeving of onvoldoende ruimte creëert om tot jezelf te komen. Misschien ben je hier wel heel goed in, maar omdat het veel energie kost, is dit een fragiele kwaliteit.

Het me4all® model is gebaseerd op de kennis van Carl Gustav Jung. Zijn werk onderscheidt zich van anderen doordat Jung het gedrag van mensen verklaart vanuit onbewuste drijfveren. Jung ontleende zijn inzichten uit de I Ching de oudste bron van kennis als het gaat om een gezond lichaam en een gezonde geest. De I Ching is het fundament van de acupunctuur. Jung vertaalde de Chinese typologieën vuur, aarde, water en lucht naar de Westerse wereld. Wij kennen deze als iNtuition, Sensing, Thinking en Feeling. In de acupunctuur wordt gezondheid gezien als een balans tussen lichaam en geest. Daardoor worden zowel fysieke als mentale aspecten beschreven voor de verschillende typen.

De interesse in persoonlijkheidstypen gaat echter nog veel verder terug in de tijd. Hippocrates van Kos (ca. 460 v. Chr – 370 v. Chr.) wordt beschouwd als de grondlegger van de westerse geneeskunde. Hij was één van de eersten in de Westerse wereld die op basis van lichamelijke symptomen een diagnose kon stellen en daarbij een therapie voorschreef. Hippocrates was ervan overtuigd dat de gezondheid bij de mens afhing van een balans tussen lichaamssappen. Een disbalans zou ziekte veroorzaken. Dit wordt de leer der humores genoemd. Het menselijk lichaam zou bestaan uit vier soorten lichaamssappen waaruit het temperament, de fysieke en psychische toestand, kon worden verklaard. Hippocrates maakte onderscheidt tussen een flegmatisch (kalm), sanguinisch (optimistisch), cholerisch (opvliegend) en melancholisch (depressief) temperament. 

Het jongste onderzoek naar de complementaire waarde van competenties is gedaan door Pendleton en Furnham (Said Business School, 2012). Zij stellen dat in de huidige tijd één CEO niet over alle kwaliteiten kan beschikken die noodzakelijk zijn om een organisatie succesvol te leiden. Zij stellen dat ieder mens beschikt over kwaliteiten strength en beperkingen limitation. Daar waar de persoonlijkheid de kwaliteiten ondersteunt spreken Pendleton en Furnham over natuurlijke kracht waarmee je zou moeten werken. Daar waar de persoonlijkheid de kwaliteiten remt spreken zij over fragiele kracht, waaraan je zou moeten werken. Daar waar er sprake is van een beperking die echter ondersteund wordt door de persoonlijkheid, kun je hieraan werken door deze te ontwikkelen. Wanneer er sprake is van een beperking die ook geremd wordt vanuit de persoonlijkheid spreken zij van een resistant limitation hier moet je omheen werken. Het Primairy Colours Model van Pendleton en Furnham is daarmee meetbaar met behulp van de me4all® Talentscan.

Webshop

 

 

 

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!