FOCUS OP BALANS, SYNOPSIS

Steeds meer mensen, in alle leeftijden en generaties, worden het slachtoffer van burn-out of chronische vermoeidheid. Wat dit boek uniek maakt zijn de resultaten van ons onderzoek naar de voorspelbaarheid van burn-out. Het vormt de structuur van het boek.

Burn-out is het gevolg van een opeenstapeling van een 11-tal factoren waarin persoonlijkheid, relaties en de omgeving samenkomen. Hoe meer factoren uit balans zijn, hoe groter de kans op burn-out. Focus op Balans adresseert al deze factoren waardoor het een heel compleet boek is voor herstel en blijvende gedragsverandering.

Dit boek is voor mensen die steeds vaker het gevoel hebben dat ze in een ’rat-race’ zitten, voortdurend ‘aan’ staan en zichzelf (te) veel druk opleggen. Kenmerkend is dat ze zelf wel voelen dat het niet goed is, maar ook niet weten wat ze anders kunnen doen. Daardoor verandert er niets en reageert het lichaam uiteindelijk met een volledige shut-down.

Focus op Balans beantwoordt vragen van de lezer als: ‘Waarom overkomt mij dit? Waarom heb ik dit niet zien aankomen? Wat kan ik doen om zo snel mogelijk me weer goed te voelen?’

Maaike Helmer vergelijkt in de Volkskrant van 22 januari 2019 een selectie boeken die er geschreven zijn over burn-out en daaraan gerelateerde onderwerpen. Haar selectie wordt opgedeeld in ‘herkenbaar’, ‘handig’ en ‘helend’. Dit boek past in de categorie ‘handig’ en ‘helend’. De lezer krijgt inzichten vanuit herkenning. Humor wordt toegevoegd vanuit zelfspot (persoonlijke ervaringen van de auteur) en cartoons. Alle praktische handvatten zijn getest en bewezen in de coachpraktijk zodat de lezer zelf kan werken aan herstel.

Een gemakkelijk leesbaar zelfhulpboekje. Het moet vooral aanspreken en vlot lezen. Iemand met burn-out heeft namelijk niet altijd de energie of het concentratievermogen om lang te lezen. Zo’n boekje dat je iemand cadeau doet als gebaar of steuntje in de rug.

Het boek is opgebouwd uit relatief korte, herkenbare hoofdstukken waarin de 11 factoren waardoor mensen uit balans raken aan de orde komen. Ieder hoofdstuk begint met een 7-tal vragen die de lezer met ja/nee beantwoordt. Daarna volgt de hoofdtekst die de lezer inzicht geeft in het patroon. Deze tekst wordt ondersteund met een praktijkvoorbeeld of metafoor voor erkenning aan de lezer: hij/zij is niet alleen met deze worsteling. In een kader komt de thuiscoach aan het woord met advies en inzicht. Het hoofdstuk sluit af met 5 tips die je zelf kunt toepassen om grip te krijgen op dit aspect.

Heb je belangstelling voor het boek Focus op Balans en wil je jouw exemplaar reserveren, laat het ons weten.

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!