GRIP OP VERZUIM

Mensen die beter voor anderen zorgen dan voor zichzelf en die moeite hebben om hun eigen grenzen te bewaken zijn meer vatbaar voor burn-out. Mensen die plezier in hun werk hebben en doen wat er bij hun past, met een passende uitdaging, worden niet ziek. Een positieve werksfeer draagt bij aan een gezonde organisatie. Aan de andere kant, zonder druk geen resultaten. En wat de één als druk ervaart, ziet de ander als een uitdaging. Wat is het verschil? Waarom valt de één om, terwijl de ander juist tot leven komt?

Deze vragen worden door organisaties vaak als ongrijpbaar ervaren. De softe kant van human capital. Maar stel nu, dat je softe eigenschappen hard kunt maken. Concreet, meetbaar zodat je weer kunt sturen op resultaten? Dat kan! Loopt in jullie organisatie, net als de rest van Nederland en België, de verzuimcijfers langzaam op en worden de kosten daarvan inmiddels zo groot dat het een prioriteit is om er iets aan te doen?

Focus op Balans richt zich op vitaliteit vraagstukken in organisaties. Als organisatie kun je grip krijgen op verzuim door preventief te werken. Met een eenvoudige digitale test brengen wij de risico’s op verzuim en/of het vroegtijdig verlaten van de organisatie in kaart. Vervolgens kunnen er preventieve maatregelen genomen worden zoals in de vorm van de juiste persoon op de juiste plek (bore-out), coaching, teamworkshops of door het volgen van het Energy4Life programma. https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3859661/Files/eBooks/E4LBook_Ebook_110819Final.pdf
Dit laatste is een on-line leefstijl programma in combinatie met coaching door één van onze vitaliteitsexperts. Ook deze resultaten zijn meetbaar. Sneller re-integreren. Met meer plezier je werk doen.

Werkstress gerelateerd verzuim kost de werkgever 250 euro per dag en duurt gemiddeld 30 dagen. Als vervanging buiten beschouwing gelaten wordt, kost dit de organisatie 7500 euro per geval. De werkelijkheid is meer verborgen. Langdurig verzuim valt op. Allerlei instanties zijn hier immers bij betrokken. Maar hoe zit het met frequent kortdurend verzuim? Regelmatig een dagje ziek. Net onregelmatig genoeg om onder de radar te blijven. Toch is dit een symptoom op zichzelf.

Hoe kun je er voor zorgen dat je alle potentieel risico gevallen op je netvlies hebt staan? Zodat leidinggevende zich hier bewust van zijn en voortijdig actie kunnen ondernemen? Ook bij verzuim is voorkomen beter dan genezen. Maar dan moet je wel weten waar en vooral op wie je moet letten. Laat je bedrijf door ons preventief doorlichten. De start ligt bij de individuele medewerker. Zo kan je de validiteit gemakkelijk testen zonder direct grote investeringen te hoeven doen. In vier stappen grip op verzuim.

Stap 1. Diagnose
De hulpvraag is het startpunt. Samen met HR brengen we de huidige situatie in kaart aan de hand van de beschikbare kengetallen. Alle medewerkers doen online in hun eigen omgeving de me4all® Talentscan. De data wordt gerangschikt op 4 meetbare factoren.

Stap 2. Persoonlijk inzicht
In een individueel gesprek krijgen medewerkers zicht op hun eigen talenten en hoe zij zelf werkdruk kunnen herkennen. Maatwerk omdat het lichaam signalen afgeeft die je vroegtijdig waarschuwen. Medewerkers krijgen ook tips hoe hier het beste mee om te gaan.

Stap 3. Analyse
Medewerker gesprekken worden benut om de eerste rangschikking te verfijnen door omgevingsfactoren mee te laten wegen. Data worden weergegeven in verschillende organisatiemodellen waardoor herkenbare patronen bespreekbaar worden. Mogelijke risico's worden besproken met HR, teamleiders en/of MT. Centraal staat de relatie tussen de hulpvraag, symptomen en de gewenste uitkomst. Hieruit volgt een plan van aanpak.

Stap 4. Actie
Het plan van aanpak omvat één of meer van de volgende aspecten: stimuleren van de onderlinge samenwerking, inbreng van kwaliteiten, belang van positieve communicatie, kaders van verantwoordelijkheid en onderlinge afstemming, gemeenschappelijke doelstellingen, visie en ambitie (binding) en zichtbaarheid in de organisatie of naar buiten toe. De invloed van teamleiders is groot. Wij ondersteunen hen met praktische handvatten om de werksfeer positief te beïnvloeden ook in tijden van stress.

Wil je meer weten over hoe wij jullie kunnen ondersteunen in het scheppen van een gezonde werkomgeving, neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Cijfers

1 op 6 werknemers is burned-out vooral in het Onderwijs en de Zorg.
Dat is 16% van alle werknemers (TNO 2019)
30 is het gemiddelde aantal dagen werkstress gerelateerd verzuim
250 euro per dag kost dit verzuim de werkgever
7,500 euro per geval als je vervanging buiten beschouwing laat
60,000 euro kost een burn-out die 8 maanden duurt exclusief vervanging
Maar hoe zit het met frequent kortdurend verzuim? Regelmatig een dagje ziek. Net onregelmatig genoeg om onder de radar te blijven. Toch is dit een symptoom op zichzelf. Laat je bedrijf door ons preventief doorlichten. Een geringe investering waarvan ook de besparingen meetbaar zijn. Zo krijg je werkelijk grip op verzuim.

 

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!