ALLES BEGINT MET INZICHT

Vanaf 2014 is Focus op Balans ook actief in het bedrijfsleven om burn-out vroegtijdig te herkennen en om uitval te voorkomen. De combinatie aanpak zoals ontwikkeld in onze eigen praktijk bleek ook hier aan te slaan. Inzicht, fysieke ondersteuning en gedragsverandering versnelde het individuele proces. Soms in combinatie met een andere rol of functie. Inzicht: het vermogen om de signalen van het lichaam te kunnen interpreteren en het gedrag daarop aan te passen, bleek de sleutel tot succes. De me4all® Talentscan was daarin doorslaggevend.

In 2017 ontvingen we een ESF subsidie in het kader van duurzame inzetbaarheid. De onderzoeksvraag was:
‘We hebben te maken met weinig langdurend verzuim maar wel met frequent kortdurend verzuim.
Vormt dit voor onze organisatie een risico? Zo ja, wat kunnen we doen om verzuim te voorkomen?’

De populatie bedroeg 100 medewerkers. Op basis van de talentscan werd de weerbaarheid in kaart gebracht. Informatie uit het terugkoppelgesprek en input van de leidinggevende vormde een indicatie voor de beleefde druk uit de omgeving. Het onderzoek werd in de daarop volgende twee jaren herhaald. Zo werden hypotheses getoetst in de praktijk en waar nodig bijgesteld.

Samenvattend

kunnen we stellen dat een gevoeligheid voor verzuim wordt bepaald door een opeenstapeling van factoren. De mate van druk die dit creëert voor een individu in combinatie met de persoonlijke weerbaarheid, bepaalt uiteindelijk het risico op verzuim. Burn-out is het resultaat van de persoonlijkheid in relatie tot de omgeving.

Weerbaarheid wordt bepaald door 5 persoonlijkheidsaspecten:
1. Beschik je over een innerlijke handrem of ben je grenzeloos?
2. Zorg je beter voor een ander dan voor jezelf?
3. Kun je balans bewaren onder wisselende omstandigheden, ben je weerbaar?
4. Benut je je talenten, word je blij van wat je doet of leef je vanuit moeten?
5. In welke levensfase bevind je je? (Invloed vanuit generaties)

Hoewel burn-out zich manifesteert op de werkvloer is werk zelden de enige reden. Veelal zijn het de omstandigheden op het werk die de emmer doen overlopen.
1. Relatie met de teamleider of conflict met collega’s
2. Meer doen dan je functieprofiel aangeeft (je verantwoordelijk voelen i.p.v. zijn)
3. Pas je wel in de organisatie?
4. Zit je op de juiste plek?

We maken onderscheid tussen een macro-omgeving en een micro-omgeving. Er zijn 7 impactvolle gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk, samenwonen, scheiding, ernstige ziekte, rouw, verhuizing, een andere baan. Deze gebeurtenissen tasten de basiszekerheid aan en doorbreken routines en patronen. Er moet een nieuwe normale situatie ontstaan dat veel energie vergt. Je zou dit de macro-omgeving kunnen noemen.

Daarnaast is er ook een micro-omgeving waarin leefstijl naar voren komt.
1. Heb je een thuis? Voel je je geborgen?
2. Wat eet je, hoe eet je en met wie eet je?
3. Hoe flexibel ben je? Kun je je aanpassen aan je omgeving?
4. Lach je regelmatig? Kun je relativeren?
5. Ervaar je voldoende affectie?

Een opeenstapeling van factoren bepaalt uiteindelijk of iemand ‘omvalt’ of niet. Deze opeenstapeling wordt in de volksmond aangeduid met de term: (werk)druk. Wanneer je focus hebt op innerlijke balans, dan ben je in staat om druk uit de omgeving op een effectieve manier te reguleren. We raken allemaal op z’n tijd uit balans. Het is onze innerlijke weerbaarheid die bepaalt hoe lang het duurt voor we terugveren en onze balans weten te herpakken.

Plan van Aanpak

Wanneer iemand de me4all® Talentscan heeft gedaan is de meest gehoorde vraag: hoe nu verder? Hoe ga ik nu mijn kwaliteiten verder ontwikkelen? Hoe kan ik leren om druk op afstand te houden? Hoe voorkom ik dat ik mijn valkuil stap? Dit is het moment dat de coach in jou aangesproken wordt. Maar ook als je werkt met teams in organisaties spelen dezelfde vragen een rol. Wie zijn wij als team? Waar zijn wij goed in? Wat kunnen we verbeteren? Hoe kunnen we nog effectiever samenwerken? Hebben wij als team valkuilen of blinde vlekken en hoe gaan we daar dan mee om? In beide gevallen staat het Plan van Aanpak centraal om succes te behalen. Onze aanpak is concreet en doelgericht. Als coach kun je kiezen uit diverse werkvormen die aansluiten bij de behoefte van de klant of het team. Je zou het kunnen zien als 'tapas' voor ontwikkeling. Zo ben jij als coach uniek in je aanpak en lever je maatwerk dat aansluit bij wie jij bent!

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!