Meten is weten

De twee grootste risico’s op het gebied van mensen in de organisatie zijn verzuim en het voortijdig verlaten van de organisatie. Beide factoren zijn meetbaar vanuit de me4all® Talentscan. 

Verzuim preventie

Verzuim is het gevolg van een opeenstapeling van factoren waarin persoonlijkheid, relaties en de omgeving samenkomen. Het vermogen om met druk om te gaan is gedeeltelijk afhankelijk is van de persoonlijke weerbaarheid. Óf iemand verzuimt heeft alles te maken met omgevingsfactoren die invloed uitoefenen op de persoon. Voor de teamleiders, die onderdeel zijn van de omgeving, is het belangrijk dat zij zich bewust zijn van hun eigen krachten en valkuilen zodat zij hun medewerkers vanuit evenwichtigheid kunnen aansturen. Omdat stress gedrag dat zich manifesteert onder druk, stress gedrag van medewerkers activeert is dit extra belangrijk. 

Er zijn 5 persoonlijkheidsaspecten die bijdragen aan de gevoeligheid voor burn-out. Deze worden zichtbaar in de me4all® Talentscan en zijn daardoor meetbaar. Mensen worden ziek wanneer zij continu (werk)druk ervaren. Werkdruk neemt af wanneer de taken en verantwoordelijkheden van medewerkers aansluiten bij hun talenten. Een goede indicatie is dat mensen plezier hebben in dat wat ze doen, dat er gelachen wordt en er voldoening bestaat over behaalde resultaten. 

In 5 stappen naar een gezonde werkomgeving

  1. Positieve communicatie draagt bij aan een goede werksfeer 
  2. Verwachtingsmanagement: wanneer is goed, goed genoeg?
  3. Kaders van verantwoordelijkheid moeten helder zijn (duidelijkheid)
  4. Bevestiging van gewenst gedrag
  5. Waardering uiten voor positieve inzet

Voortijdig verlaten

De belangrijkste reden waarom iemand binnen een jaar de organisatie verlaat is omdat ze zich toch niet thuis blijken te voelen. Er is een mis-match op organisatiecultuur. De me4all® Talentscan brengt zowel de organisatiecultuur in kaart en meet op dezelfde manier de persoonlijke cultuur. Op die manier kan er een vergelijking gemaakt worden. Wanneer deze te veel afwijkt is de kans groot dat iemand andere verwachtingen heeft ten aanzien van wat normaal gedrag is. Daardoor word je continue verkeerd begrepen. Je voelt elkaar gewoon niet aan. De volgende voorbeelden illustreren dat. Een mismatch op cultuur kan in de assessment voor het aantrekken van nieuw talent gemeten worden.

Iemand die veel initiatief neemt, actiegericht is en gemakkelijk verantwoordelijkheid naar zich toetrekt wordt als solist ervaren in een beheersgerichte omgeving waar draagvlak creëren en het delen van verantwoordelijkheid belangrijke is. 

Iemand die resultaatgericht is, competitief en gedreven door succes zal zich ergeren aan het eindeloos gepraat bij de koffie automaat, in een omgeving waarin de menselijke aspecten van leven en werken belangrijk gevonden worden.

Focus op balans

Gail’s Company doet al sinds 2012 actief onderzoek naar optimaal herstel van chronische moeheid, fybromyalgie en burn-out. Burn-out is het gevolg van een opeenstapeling van factoren waarin persoonlijkheid, relaties en de omgeving samenkomen. Hoewel burn-out zich manifesteert op de werkvloer is werk zelden de enige reden. Veelal zijn het de omstandigheden op het werk zoals de relatie met de teamleider of conflict met collega’s die de emmer doen overlopen. In de persoonlijke sfeer zijn er 7 gangbare impactvolle gebeurtenissen waardoor de belastbaarheid tijdelijk verminderd: zoals geboorte, huwelijk/samenwonen, scheiding, ernstige ziekte, rouw, verhuizing/verbouwing en een andere baan. Teamleiders spelen daarmee een belangrijke rol in het voorkomen van verzuim.

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!