DIVERSITEIT IS KRACHTIG

Inclusie

Voor iedereen is er een plek in deze wereld. Alles en iedereen levert een unieke bijdrage aan het geheel. De me4all® Talentscan kijkt naar individueel talent los van IQ en CV. De cultuurscan gebaseerd op het werk van Prof. Geert Hofstede vormt hier een goede aanvulling op. De impact van cultuurverschillen wordt vaak onderschat. Men verwacht altijd van anderen dat ze zich moeten integreren en aanpassen. Uit studie en onderzoek is meer dan eens gebleken dat dit denkbeeld niet werkbaar is. Cultuur is immers op zeer jonge leeftijd aangeleerd. Het is je letterlijk met de paplepel ingegeven. Daardoor is het bijna onmogelijk om de “thuis” cultuur te verloochenen of te veranderen. De oplossing van hoe om te gaan met cultuurverschillen ligt dan ook in het verkrijgen van inzicht en het respecteren van de ander.

Flexibiliteit

Mensen die kunnen communiceren met diverse culturen zijn doorgaans:

 •   creatiever 
 •   effectiever in hun communicatie
 •   in staat om meer en betere alternatieven te bedenken voor problemen
 •   genereren meer en betere criteria voor evaluaties 
 •   presteren beter in complexe werkomgevingen

The name of the game is het managen en respecteren van culturele diversiteit en tegelijkertijd het bevorderen van de samenhorigheid. Peter Drucker, management consultant zei ooit: “Wat mensen doen is het hetzelfde over de hele wereld, hoe ze het doen ligt opgeslagen in hun traditie en cultuur”.

Voor wie

Ben je zelf opgegroeid in een andere cultuur dan waar je nu werkzaam bent? Ben je een expat-kind of zijn je ouders geëmigreerd? Heb jij te maken met 2e en 3e generatie landgenoten? Ben je getrouwd of heb je een relatie met iemand met een andere land van herkomst? Woon je in België en wil je de uitdagingen begrijpen tussen Walen en Vlamingen? Werk je voor een internationale organisatie of heb je in je werk te maken met collega’s uit verschillende landen?

Hofstede

Inzicht in cultureel competent handelen is gebaseerd op de bewezen kennis van het model van de 6 dimensies, de uitkomst van het empirisch onderzoek van Prof. Hofstede en Prof. Minkov. Zijn werk wordt ondertussen voortgezet door zijn zoon Gert Jan Hofstede (Hoofddocent aan de Universiteit van Wageningen) en Michael Minkov (Hoofdocent aan de Universiteit van Sofia, Bulgarije). De 6 culturele dimensie zijn beschreven in het boek Allemaal Andersdenkenden, G. Hofstede, G.J. Hofstede, M Minkov.

De theorie van het 6 dimensies model wordt uitgelegd aan de hand van ervaringen uit de praktijk en wordt ondersteund met oefeningen. Deze opleiding duurt 3 dagen (of 20 uur online in blokken van 2,5 uur). Uiteraard doe je zelf de cultuurscan. Daarnaast ontvang je een overzichtstabel die een handleiding vormt om snel cultuurverschillen helder te krijgen. Het helpt je om jouw communicatie daarop aan te sluiten. 

Inhoud

 • inzicht in de achtergrond van culturele verschillen
 • inzicht in de relatie tussen universeel menselijke, cultuur gedreven en individueel gedrag
 • inzicht krijgen in de cultuur van het land van herkomst
 • inzicht in cultuurgevoelige onderwerpen op de werkvloer
 • je bent in staat om waardevrij verschillen tussen de cultuur van het land van herkomst en andere culturen te analyseren en te begrijpen
 • het 6 dimensies Model van Hofstede 
 • je bent in staat om verschillende cultuurgevoelige management competenties in te zetten
 • je kunt jouw communicatie laten aansluiten bij de verschillende verwachtingspatronen in verschillende landen 
 • Examen
 • Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij van je ervaringen. Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een presentatie van je casus. 

 

Examen

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij van je ervaringen. Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een presentatie van je casus.

 

 

Emigreren

Zelf woonde en werkte ik 10 jaar in Nieuw Zeeland. Mijn oudste kinderen zijn er geboren. Van Nederlanders wordt gezegd dat ze zich goed kunnen aanpassen. Daarom doen ze het goed in emigratielanden als Canada, USA, Australië, Nieuw-Zeeland maar ook in Denemarken en Noorwegen. Feitelijk doen ze het goed om dat deze culturen relatief dicht bij de Nederlander zelf liggen. Ze hoeven zich daarom minder aan te passen. Nooit zal ik vergeten dat ik bij onze hospita in Papakura over de drempel stapte. Ik waande me in het Nederland van de jaren vijftig. Inclusief de Oranje kalender en het Delftsblauw. In je eigen woning kun je immers altijd vasthouden aan je eigen cultuur.

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!