THE IMPORTANCE OF YOU

In onze academy leer je wat belangrijk is om succesvol te zijn als mens, leidinggevende, coach en consultant. Ieder mens is anders. Inzicht in de verschillen helpt je om overeenkomsten te zien waardoor je verschillen kunt overbruggen. Ieder mens is belangrijk. Voor iedereen is er een juiste plek. Inclusie is geen trend maar een gegeven. 

Van kennis tot inzicht

In onze academy draait het om jou. Om wat jij wilt leren. Wat jij nodig hebt om de volgende stap te zetten. Dat kan gaan om persoonlijke ontwikkeling, om een vakopleiding tot coach of consultant maar ook om wat een team nodig heeft om de volgende stap te zetten. Als je geaccrediteerd bent in het me4all® model dan helpen Masterclasses en Intervisies om je kennis uit te breiden en te verfijnen.

In-company

In-company workshops sluiten aan bij de ontwikkeling van het team. Van recent gevormde teams tot volwassen teams op weg naar zelforganisatie. Van het samenvoegen van nieuwe teams na een fusie of overname tot het aanleren van communicatieve vaardigheden. Wij ondersteunen organisaties waarin mensen met plezier werken vanuit een visie en gezamenlijke doelstellingen.

On-line

Als je opgeleid bent in het archetypisch model, dat onder verschillende namen in de markt actief is, dan kun je online begeleid intervisie volgen. Je kunt een eigen (geanonimiseerd) profiel inbrengen in combinatie met je leervraag. Deze casus wordt dan met elkaar besproken zodat je je eigen kennis kunt verdiepen en verfijnen.

Daarnaast bieden we thema gerichte kennismodules aan. Dit zijn feitelijk onderdelen uit de opleiding voor herhaling en verdieping. Je komt immers tot steeds meer inzicht. Kijk even in de agenda of stuur een e-mail waarin je jouw wens kenbaar maakt.

 

Klik hier voor de online Kennismodules

Accreditatie

Ervaring

Gail Heslinga is internationaal gecertificeerd ABNLP trainer (2003).
De licentie van zowel het trainerschap als opleidingsinstituut wordt jaarlijks geëvalueerd en erkend door de American Board of NLP. De CPION audit (2010) leidde tot een CRKBO registratie. Kortdurende beroepsopleidingen en deskundigheidsbevordering kunnen daarmee vrijgesteld van BTW worden aangeboden. In 2019 werden de opleidingen geauditeerd en erkend door het KTNO.

Chris Soels is door Itim geaccrediteerd als intercultureel consultant (2009). Daarnaast in hij Master Trainer in het me4all® model (2010).

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!