HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

Hedendaagse uitdagingen

Steeds vaker worden we geconfronteerd met uitdagingen in organisaties waar in het verleden geen antwoord op was. Vragen als: we willen dat mensen met plezier bij ons werken en zich goed voelen, wat kunnen wij als organisatie daaraan bijdragen? We willen onze teams versterken met jonge mensen, hoe kunnen we hen motiveren? Wij zijn trots op onze organisatie en we doen het goed. Tegelijkertijd leven we in een sterk veranderende wereld, zijn wij klaar voor de toekomst? Onze organisatie is er trots op dat we high potentials weten aan te trekken. We vragen veel van hen, dat is logisch. Hoe kunnen we ervoor zorgen ze plezier houden in hun werk? 

Inclusie

Diversiteit in organisaties leidt tot betere resultaten. We hebben een oudere werknemer die bijzonder waardevol is voor de organisatie. Het duurt nog ruim tien jaar voordat hij met pensioen gaat. Nu hebben we een vacature, wie kan er het beste met hem samenwerken? Als het gaat om recruitment kiezen we voor kandidaten waar we een goed gevoel bij hebben. Hoe weten we nu of iemand complementair is aan ons team? En uiteraard deze: steeds vaker hebben we te maken met mensen die afkomstig zijn uit andere culturen. Onze organisatie wil zich hiervoor openstellen en ruimte geven aan hun talent, hoe kunnen we dat het beste doen?

Meten is weten

In deze opleiding delen wij onze eigen ervaring als consultant en de toepassing van de me4all® Talentscan in organisaties. HR-analytics maakt de menselijke aspecten van organisaties meetbaar en bespreekbaar. Vanuit objectiviteit kan gesproken worden over het gedrag en de ontwikkeling van mensen. De me4all® Talentscan laat zich vertalen naar de meest gangbare en hedendaagse managementmodellen. Consultants spreken daardoor altijd de taal van de organisatie waarbij me4all® een unieke toegevoegde waarde genereert.

Inhoud

 • Human Capital en balans in organisaties 
 • Alles begint met WHY?
 • Vier pijlers: verbinding, samenwerking, ontwikkeling en vitaliteit
 • Agility en klantwaarde genereren
 • Teamontwikkeling
 • Archetypische rollen in Tribes
 • Frustraties in teams (Lencioni)
 • Cultuur sensitief werken
 • Strategische personeelsplanning
 • Communicatie en risico analyse 
 • me4all® in Werving & Selectie en Assessment
 • HR-analytics om organisatie vraagstukken te beantwoorden 

Examen

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij van je ervaringen als consultant. Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een presentatie van je casus. Na de opleiding kun je je specialiseren tot team coach, coach of vitaliteitexpert. Ook de NLP Practioner en Master Practitioner opleiding vormen een goede aanvulling.

Game changers

De meeste management modellen zijn ontwikkeld in de tweede helft van de vorige eeuw. Gemaakt in een tijd die absoluut niet lijkt op onze huidige wereld. En toch hebben ze nog steeds hun waarde al was het maar omdat het ons in staat stelt een gemeenschappelijke taal te spreken. De wereld verandert. We zitten er middenin. Ook organisaties worden geconfronteerd met vraagstukken die totaal anders zijn dan in de vorige eeuw. Gamechangers ondersteunen verandering op het allerhoogste niveau. Ze zien wat nodig is en faciliteren hun omgeving om te doen wat nodig is. Gamechangers benutten de wijsheid van het verleden en transformeren deze kennis in een vorm die past in de huidige tijd. Wij leiden consultants op tot gamechangers. 

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!