CATALYST

We bieden 2 opleidingen voor coaches op basis van de me4all® Talentscan. De coachopleiding richt zich op 1 op 1 situaties. De teamcoach opleiding richt zich op het ondersteunen van teams en leidinggevenden in organisaties. Beide opleidingen bieden concrete werkvormen die zeer specifiek en doelgericht kunnen worden ingezet om gewenste resultaten te behalen.

1. Coachen met de me4all® Talentscan

De meeste gestelde vraag na het terugkoppelgesprek is: ‘Nu weet ik wat mijn krachten, valkuilen en ontwikkelpotentieel zijn, en wat nu? Hoe nu verder?’ Dit is het moment waarop inzicht leidt tot een hulpvraag. Coachen met de talentscan in handen stelt je in staat om maatwerk te leveren. Niet zomaar een techniek inzetten omdat die vaak gebruikt wordt, maar een doelgerichte aanpak met opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de ander. 

Archetypen

Je verdiept je in de essentie van de 12 archetypen uit de me4all® Talentscan. Voor ieder archetype krijg je verschillende werkvormen die aansluiten bij de ontwikkeling van het talent. Er zijn ook werkvormen die helpen om te leren om te gaan met de schaduw aspecten van het archetype. Als coach ben je daardoor in staat om een plan van aanpak op maat te maken. Doelgericht toewerken naar het gewenste resultaat. 

Vaardigheden toepassen in de praktijk

Deze 10-daagse opleiding (1x per maand of 2,5 uur per week online) is gericht om vanuit emotionele intelligentie, oplossingsgericht te komen tot een plan van aanpak. Om de hulpvraag helder te krijgen worden de inzichten uit de oplossingsgerichte coaching benut. Diverse werkvormen sluiten aan op de leerstijl (Kolb) en de talenten (talentscan) van de ander. Je leert opdrachten te bedenken die de bestaande ervaringen van de ander benutten. Je leert specifieke interventies om de bestaande beleving te veranderen in de richting van de gewenste uitkomst (waarden & overtuigingen). Als coach word je gestimuleerd in je eigen authenticiteit en om vanuit je eigen kennis en ervaring het verschil te maken. Je verdiept je in verzuimpreventie, weerbaarheid en focus op balans. Inbreng van eigen casuïstiek versnelt het leerproces.

Inhoud

 • Wat maakt een coach tot coach?
  Over houding, persoonlijk leiderschap en authenticiteit.
 • De kunst van het luisteren en vragen stellen.
 • Bewust taalgebruik voor het managen van staten en emoties.
 • De werking van het onbewuste brein in relatie tot de beleving.
 • De overlevingsstrategie en hoe deze getriggerd wordt.
 • Voortbouwen op succes. De oplossingsgerichte benadering naar zelfvertrouwen.
 • Van plan van aanpak tot de gewenste gedragsverandering. Opdrachten en werkvormen die aansluiten bij ontwikkelbare competenties.
 • Patronen en verbanden lezen in de talentscan. 
 • Vitaliteit en de impact van de leidinggevende en de omgeving.
 • Omgaan met (werk)druk en focus op balans.
 • Omgang met persoonsgegevens (AVG) en vertrouwen
 • Benutten van me4all® Talentspel als coachingtool.

Examen

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij van je ervaringen. Daarin beschrijf je je ontwikkelingen en inzichten als coach. Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte waarin het helder krijgen van de hulpvraag centraal staat. Na de coachopleiding kun je je nog specialiseren tot Team Coach, Consultant (toepassing in teams en hr-analytics) of Vitaliteitexpert. Ook de NLP Practitioner opleiding Hoe word ik een bruggenbouwer? vormt een mooie verdieping. 

2. Team Coach met de me4all® Talentscan

De impact van de Covid epidemie wordt zichtbaar en voelbaar in organisaties. Met de implementatie van het hybride werken en zelforganisatie worden teams gedwongen om op een andere manier met elkaar te werken. Hoe behoud je nu de verbinding, stimuleer je de samenwerking en ondersteun je de ontwikkeling? Hoe adresseer je weerstand? Hoe help je teams om met plezier resultaten te behalen? Hierin kan een TeamCoach het verschil maken. 

Het GT-Model

Het GT-Model benut de piramide van Lencioni en het Model van Tuckman om teams op top snelheid te brengen. Zo snel mogelijjk naar een goed functionerend team ondersteund door specifieke werkvormen in te zetten. Doelgericht toewerken naar de volwassen fase. Het GT-model benut een quick-scan waarin teamleden zelf aangeven hoe zij de samenwerking ervaren. Als Team Coach kies je uit diverse werkvormen die je in kunt zetten. Zo kom je tot een plan op maat. Voor ieder team kan dit anders zijn, afhankelijk van de ontwikkeling. 

me4all® Teamscan

De teamscan laat de krachten, valkuilen en het ontwikkelpotentieel van het team zien. Inzicht in wie wij zijn als team helpt om uitdagingen bespreekbaar te maken. Het me4all® Talentspel kun je hiervoor inzetten. De grondplaten kun je benutten om vanuit een systemische benadering te werken. De ontwikkeling zet je in gang met de diverse werkvormen aansluitend op het GT-Model. Zo activeer je de kracht van het team.

Vaardigheden toepassen in de praktijk

Deze 7-daagse opleiding (1x per maand of 2,5 uur per week online) is gericht om vanuit me4all® Teamscan en het GT-model te komen tot een plan van aanpak. Diverse werkvormen sluiten aan op de leerstijl en de beschikbare talenten (talentscan) van het team. Je leert opdrachten te bedenken die aanslutien bij de ontwikkelfase van het team. Als coach word je gestimuleerd in je eigen authenticiteit en om vanuit je eigen kennis en ervaring het verschil te maken. Je verdiept je in verzuimpreventie, weerbaarheid en focus op balans. Inbreng van eigen casuïstiek versnelt het leerproces.

Inhoud

 • Meten is weten, alles begint met inzicht
 • Presentatievaardigheden 
 • Groepsdynamica
 • Model van Kennisoverdracht
 • Het GT-Model: met Lencioni en Tuckman op snelheid komen
 • Plan van aanpak voor teams
 • Opdrachten en werkvormen die aansluiten bij ontwikkelbare competenties
 • Omgaan met (werk)druk
 • Vitaliteit
 • Communicatiestijlen in de context van samenwerking
 • Allergieën en projecties in samenwerking
 • Benutten van me4all® Talentspel en grondplaten als coachingtool.

Examen

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij van je ervaringen. Daarin beschrijf je je ontwikkelingen en inzichten als teamcoach. Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte waarin het plan van aanpak centraal staat. Na de teamcoachopleiding kun je je nog specialiseren tot Coach, Consultant (toepassing in teams en hr-analytics) of Vitaliteitexpert. Ook de NLP Practitioner en Master Practitioner opleiding vormt een mooie verdieping. 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid krijgt vanuit de Nederlandse- en Europese overheid alle aandacht. Door veranderingen in de samenleving wordt van mensen steeds vaker verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun gehele carrière. Verschillende werkgevers dragen hieraan bij. Uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen vitaliteit en werkplezier. Werken vanuit je talenten levert energie op. Je wordt blij als je kunt doen wat bij je past. Talentontwikkeling en burn-out zijn in een vroegtijdig stadium te signaleren waardoor verzuim voorkomen kan worden. Regionaal worden daarom subsidies beschikbaar gesteld om te investeren in educatie van werknemers.

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!