CATALYST

Coachen met de me4all® Talentscan

De meeste gestelde vraag na het terugkoppelgesprek is: ‘Nu weet ik wat mijn krachten, valkuilen en ontwikkelpotentieel zijn, en wat nu? Hoe nu verder?’ Dit is het moment waarop inzicht leidt tot een hulpvraag. Coachen met de talentscan in handen stelt je in staat om maatwerk te leveren. Niet zomaar een techniek inzetten omdat die vaak gebruikt wordt, maar een doelgerichte aanpak met opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de ander. 

Belevingswereld

De belevingswereld van de ander staat centraal in coaching. Het bepaalt immers zijn of haar werkelijkheid. Hoe dit beeld van de werkelijkheid tot stand komt en voor iedereen anders is, wordt bepaald door een aantal filters. Coaching met de talentscan in de hand geeft je een handreiking hoe de ander te benaderen vanuit inzicht in en door af te stemmen op deze individuele filters. Met de talentscan kun je de ander helpen zichzelf te begrijpen. Daardoor wordt het aanleren van nieuwe competenties en gedrag gemakkelijker.

Waarom kunnen koeien niet blaffen?

De me4all® Talentscan laat zien dat sommige competenties niet ontwikkelbaar zijn omdat het buiten de persoonlijke talenten valt. Een koe kun je niet leren blaffen, omgekeerd kun je een hond niet leren loeien. Gedragsaanpassing kost veel energie en leidt uiteindelijk tot verzuim. De talentscan coach is in staat om iemand het gewenste resultaat op een andere manier te laten bereiken door het beschikbare talent te benutten. 

Vaardigheden toepassen in de praktijk

Deze 10-daagse opleiding (1x per maand of 2,5 uur per week online) is gericht om vanuit emotionele intelligentie, oplossingsgericht te komen tot een plan van aanpak. Om de hulpvraag helder te krijgen worden de inzichten uit de oplossingsgerichte coaching benut. Diverse werkvormen sluiten aan op de leerstijl (Kolb) en de talenten (talentscan) van de ander. Je leert opdrachten te bedenken die de bestaande ervaringen van de ander benutten. Je leert specifieke interventies om de bestaande beleving te veranderen in de richting van de gewenste uitkomst (waarden & overtuigingen). Als coach word je gestimuleerd in je eigen authenticiteit en om vanuit je eigen kennis en ervaring het verschil te maken. Je verdiept je in verzuimpreventie, weerbaarheid en focus op balans. Inbreng van eigen casuïstiek versnelt het leerproces.

Inhoud

 • Wat maakt een coach tot coach?
  Over houding, persoonlijk leiderschap en authenticiteit.
 • De kunst van het luisteren en vragen stellen.
 • Bewust taalgebruik voor het managen van staten en emoties.
 • De werking van het onbewuste brein in relatie tot de beleving.
 • De overlevingsstrategie en hoe deze getriggerd wordt.
 • Voortbouwen op succes. De oplossingsgerichte benadering naar zelfvertrouwen.
 • Van plan van aanpak tot de gewenste gedragsverandering. Opdrachten en werkvormen die aansluiten bij ontwikkelbare competenties.
 • Patronen en verbanden lezen in de talentscan. 
 • Vitaliteit en de impact van de leidinggevende en de omgeving.
 • Omgaan met (werk)druk en focus op balans.
 • Omgang met persoonsgegevens (AVG) en vertrouwen
 • Benutten van me4all® Talentspel als coachingtool.

Examen

Tijdens de opleiding houd je een portfolio bij van je ervaringen. Daarin beschrijf je je ontwikkelingen en inzichten als coach. Het examen omvat een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte waarin het helder krijgen van de hulpvraag centraal staat. Na de coachopleiding kun je je nog specialiseren tot consultant (toepassing in teams en hr-analytics) of vitaliteitexpert. Ook de opleiding Hoe word ik een bruggenbouwer: emotionele intelligentie in de praktijk, vormt een mooie verdieping. 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid krijgt vanuit de Nederlandse- en Europese overheid alle aandacht. Door veranderingen in de samenleving wordt van mensen steeds vaker verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun gehele carrière. Verschillende werkgevers dragen hieraan bij. Uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen vitaliteit en werkplezier. Werken vanuit je talenten levert energie op. Je wordt blij als je kunt doen wat bij je past. Talentontwikkeling en burn-out zijn in een vroegtijdig stadium te signaleren waardoor verzuim voorkomen kan worden. Regionaal worden daarom subsidies beschikbaar gesteld om te investeren in educatie van werknemers.

Nieuws

Abonneer je op Gail's nieuwsbrief
Klik hier voor Gail's blog!